انتقاد اتحادیه حقوقدانان از مداخله حکومت در کار کمیسیون های انتخاباتی

مسوولان اتحادیه حقوقدانان کشور می گویند که فراخوان معاونیت دوم ریاست جمهوری برای رفع بن بست میان کمیسیون های انتخاباتی در قانون پیش بینی نشده است.

پنج شنبه هفته گذشته کمیسیون شکایات انتخاباتی بنا به بلند بودن آمار ثبت شکایت ها در باره چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در حوزه کابل، آرای مجلس نمایندگان این حوزه را باطل اعلام کرد. پس آن کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به این اقدام، کار کمیسیون شکایات انتخاباتی را احساساتی و سیاسی عنوان کرد و ابطال آرای حوزه کابل را از از صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی نداست. اما پس از تقابل میان کمیسیون های انتخاباتی، روز جمعه نشستی به اشتراک ارگان های عدلی و قضایی، رییس کمیسیون نظارت برتطبق قانون اساسی، رییس ارگان های محل و اعضای کمیسیون های انتخاباتی به ریاست سروردانش، معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست پس از بحث ها، توافقنامه ای چهار ماده ای میان رهبری کمیسیون های انتخاباتی در مورد تجدید نظر روی فیصله اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی به امضا رسید. براساس این توافق نامه، کمیسیون مستقل انتخابات آرای بایومتریک شده و باقی اسناد را در اختیار کمیسیون شکایات قرار می دهد و کمیسیون شکایات نیز مکلف است تا در مورد اعلام ابطال آرای مجلس نمایندگان حوز کابل تجدید نظر کند. پرسش این است که آیا این کار از صلاحیت قانونی و حقوقی معاون دوم ریاست جمهوری است.

مسوولان اتحادیه حقوقدانان کشور می گویند که فراخوان معاونیت دوم ریاست جمهوری برای رفع بن بست میان کمیسیون های انتخاباتی در قانون پیش بینی نشده است. گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان کشور می گوید که این مساله در قانون پیش بینی نشده است و این کار آقای دانش مداخله در امور کاری کمیسیون های انتخاباتی است.

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که کمیسیون های انتخابات مطابق قانون مستقل اند و باید مشکلات پیش آمده را میان خود حل کنند. آنان برگزاری جلسه مسوولان کمیسیون های انتخاباتی با معاون دوم ریاست جمهوری را مداخله حکومت در امور انتخابات عنوان می کنند. اعضای مجلس نمایندگان در مورد ابطال آرای انتخابات مجلس نمایندگان حوزه کابل به گونه مشخص واکنش نشان نمی دهند، اما پیشنهاد می کنند که اعتبار ندادن به آرای بدون بایومتریک یگانه راه جدا سازی آرای پاک از ناپاک است.

ظاهرا دیده می شود که کمیسیون شکایات انتخاباتی از مواضع روز جمعه اش مبنی بر باطل کردن آرای مجلس نمایندگان حوزه کابل عقب نشینی کرده است. اما باید منتظر ماند و دید که در باره آرای کابل فیصله نهایی به کجا می انجامد.

نوشته‌های مرتبط


Top