دبیرکل ناتو: حکومت افغانستان باید بانک اطلاعات رای دهندگان را بروز کند

دبیرکل ناتو برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را در راستای تامین صلح در این کشور مهم خوانده است. دبیر کل ناتو از حکومت افغانستان خواسته که بانک اطلاعات رای دهندگان را بروز کند.

ینس استوتنبرگ دبیر کل ناتو در پایان نشست دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف در افغانستان تاکید کرده است. دبیرکل ناتو برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را در راستای تامین صلح در این کشور مهم خوانده است.

ینس استوتنبرگ گفته است: “افغانستان سال آینده انتخابات ریاست جمهوری پیشرو دارد. این مهم است که مقام های افغانستان روند انتخابات را تقویت کنند و همچنان بانک اطلاعات رای دهندگان را بروز کنند. برگزاری انتخابات موفقانه می تواند افغانستان را به سوی ثبات و تامین صلح ببرد.”

دبیر کل ناتو همچنان بر مبارزه جدی علیه هراس افگنان در افغانستان تاکید کرده و گفته است که در کنار جنگ علیه گروه طالبان در افغانستان، این پیمان تلاش های خود را در راستای گفتگوهای صلح با این گروه ادامه خواهد داد.

دبیر کل ناتو افزوده است: “جنگ ما علیه طالبان ادامه خواهد یافت و همزمان تلاش های خود را در راستای گفتگوهای صلح با این گروه افزایش می دهیم. ما اطمینان داریم که افغانستان را حمایت می کنیم. این اگر از یک سو به نفع مردم افغانستان است، از طرف دیگر به نفع ما نیز است. چون یک افغانستان با ثبات همه را مصوون می سازد.”

وی همچنان از افزایش تلفات نظامیان در افغانستان نگرانی کرده و گفته است که باید جلو افزایش تلفات نظامیان افغانستان گرفته شود.

ینس استوتنبرگ گفته است: “ما گواه بلند رفتن گراف خشونت ها استیم. همچنان گواه حملات تروریستی و بلند رفتن تلفات نظامیان افغانستان استیم. ما به مشاوره، آموزش و همکاری با نظامیان افغانستان ادامه می دهیم. نظامیان افغانستان به تنهایی مسوولیت جنگ را به عهده گرفته اند و حدود یکهزار نیروی ناتو افغانستان را ترک کرده اند.”

آگاهان نظامی مدیریت ضعیف مسوولان ارگان های امنیتی را یکی از علت های افزایش تلفات نظامیان افغان در میدان های جنگ عنوان می کنند. پیش از این مجلس نمایندگان در پیوند به افزایش تلفات نظامیان کشور خواستار تجدید نظر روی راهکار جنگی حکومت شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top