دانش: نقش جوانان در روند صلح بیشتر در نظر گرفته شود

نقش جوانان در روند صلح تاثیر گذار است. معاون دوم ریاست جمهوری با بیان این مطلب می گوید که، نیاز است به خواست جوانان در روند گفتگوهای صلح توجه شود.

در مجلس سنا سال سوم پارلمان جوانان افغانستان افتتاح شد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که نقش جوانان در روند گفتگو های صلح موثر است و نیاز است که این نقش بیشتر در نظر گرفته شود.

درهمین حال، فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا می گوید که مردم افغانستان خواهان صلح اند؛ صلح که به باور آقای مسلمیار، در آن حقوق تمام شهروندان کشور محفوظ باشد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، سومین سفر خود را به کشورهای منطقه از بهر تامین صلح در کشور آغاز کرده است. زلمی خلیلزاد پس از دیدار از پاکستان وارد افغانستان شده است و قرار است از شماری کشورهای دیگر منطقه از جمله روسیه نیز دیدن کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top