آرای انتخابات مجلس نمایندگان حوزه کابل باطل شد

کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای انتخابات مجلس نمایندگان حوزه کابل را باطل اعلام کرد. مسوولان این کمیسیون بیست و چهار مورد را دلیل باطل اعلام کردن ارای انتخابات مجلس نمایندگان حوزه کابل برمی شمارند.

همزمان با برگزار شدن انتخابات در بیست و نهم ماه میزان در کابل، موج از اعتراض ها علیه چگونگی برگزاری این انتخابات بالا گرفت و شکایت های زیادی در کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسید. کمیسیون شکایات انتخاباتی در تازه ترین تصمیم خود، آرای انتخابات مجلس نمایندگان حوزه کابل را باطل اعلام کرد. مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی، بیست و چهار مورد را دلیل باطل اعلام کردن آرای انتخابات مجلس نمایندگان حوزه کابل بر می شمارند.

علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات می گوید که در کنار باطل اعلام کردن آرای انتخابات مجلس نمایندگان حوزه کابل، پنج تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به شمول احمد شاه زمانزی رییس دبیرخانه کمیسیون اننخابات از وظیفه برکنار و به یکصد هزار افغانی جریمه نقدی محکوم شده اند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی تایید می کند که آرای شماری از ولایت های دیگر عین مشکل کابل را دارد. حمیرا حقمل، معاون کمیسیون شکایات انتخابات می گوید که در مورد آرای این ولایت ها در آینده تصمیم گرفته خواهد شد.

در حالی کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای انتخابات مجلس نمایندگان حوزه کابل را باطل اعلام کرد که پس از برگزاری انتخابات رییس دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در کابل از سمتش برکنار و به دادستانی معرفی شد.

درهمین حال، عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با یک خبرگزاری گفته است که انتخابات مجلس نمایندگان در ولایت‌ های کابل و میدان وردک لغو نخواهد شد. آقای ابراهیمی افزوده است که لغو یا برگزاری انتخابات از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است و کمیسیون شکایات انتخاباتی نمی تواند در این مورد تصمیم بگیرد.

نوشته‌های مرتبط


Top