درباره جنایات گروه تروریستی داعش در عراق تحقیقات بین المللی انجام می شود

تحقیقات بین المللی درباره جنایات گروه تروریستی داعش در عراق سال آینده میلادی آغاز می شود. رییس تیم تحقیقات سازمان ملل درباره جنایات داعش در عراق اعلام کرده است که تحقیقات در این خصوص اوایل دو هزار و نزده آغاز خواهد شد.

به‌ گزارش ‌ایسنا، تیم تحقیقات به آماده سازی مقدمات در عراق با هدف آغاز تحقیقات در خصوص جنایات داعش در اوایل دو هزار و نزده ادامه ‌می دهد. گفته می شود این تحقیقات به همکاری و حمایت تمامی جامعه عراق انجام خواهد شد. این درحالیست که بازرسان تیم سازمان ملل در حال جمع آوری اسناد و مدارک در خصوص جنایات داعش استند. آمریکا نیز متعهد شده است که دو میلیون دالر برای حمایت از این تیم اختصاص بدهد. در پی جنایات داعش در عراق بیش از دوصد گور دسته جمعی کشف شد که بیش از دوازده هزار جسد در داخل آن شناسایی شد. شورای امنیت سازمان ملل به درخواست عراق، در سال دو هزار و هفده قطعنامه ای را برای انجام تحقیقات بین المللی در خصوص جنایات داعش در این کشور صادر کرد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top