انتقاد فرانسه، بریتانیا و آمریکا از آزمایش موشکی ایران

جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بحث درباره آزمایش موشک های بالستیک ایران که روز سه شنبه پشت درهای بسته برگزار شد، بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافته است.

در این جلسه که به درخواست فرانسه و بریتانیا برگزار شد، نمایندگان این دو کشور و آمریکا از آزمایش موشکی روز اول دسامبر ایران انتقاد کردند. فرانسه و بریتانیا می گویند که این آزمایش ها مغایر قطعنامه “بیست و دو و سی و یک” سازمان ملل است که توافق هسته ای سال دو هزار و پانزده میان ایران و قدرت ها را تایید می کرد. آمریکا نیز خواستار محکومیت ایران به خاطر آزمایش یک موشک بالستیک بود. اما دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه ای آمریکا را به ایجاد سردرگمی در مورد عبارت بندی قطعنامه “بیست و دو و سی و یک”متهم کرده و گفته است که فعالیت های موشکی ایران ناقض قطعنامه های سازمان ملل نبوده و کاملا مشروع است.

نوشته‌های مرتبط


Top