روحانی: آمریکا قادر نیست روابط تجاری ایران را با منطقه و جهان قطع کند

آمریکا قادر نیست روابط تجاری ایران را با منطقه و جهان قطع کند. حسن روحانی رییس جمهور ایران امروز در جمع مردم کشورش با بیان این مطلب گفته است که آمریکا بداند که ایران نفت خود را می فروشد و اگر روزی بخواهد جلوی نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد.

آقای روحانی همچنان گفته است که  آمریکا به دنبال کودتا، تجزیه و جدا کردن، تحریم و شکستن قدرت ایران بود، اما موفق نشد. رییس جمهور ایران، آمریکا را متهم کرده است که در صدد تضعیف کردن رابطه ایران با سایر کشورهای است و می خواهد ایران هراسی را در منطقه ترویج کند. آقای روحانی بیان داشته که کشورش دشمن هیچ ملتی از همسایگان خود نیست و آمریکا نمی تواند میان ایران و کشورهای همسایه و نیز کشورهای اسلامی تفرقه، نزاع و دشمنی ایجاد کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top