حمایت بانک جهانی از کشورهایی که در حال مقابله با تغییرات اقلیمی هستند

بانک جهانی اعلام کرده است که برای یک دوره پنج ساله، دوصد میلیارد دالر برای حمایت از کشورهایی که در حال مقابله با تغییرات اقلیمی هستند، بودجه در نظر می‌ گیرد.

بانک جهانی این خبر را در جریان کنفرانس سازمان ملل برای مقابله با تغییرات اقلیمی که در پولند برگزار شده است، اعلام کرده است. پیش از این سازمان ملل گفته است که سالانه یکصد میلیارد دالر برای اقدامات اقلیمی جمع آوری می کند. قرار است این برنامه از سال دو هزار و بیست اجرایی شود. بانک جهانی نیز به همین هدف اعلام کرده که برای کمک به اجرایی شدن این برنامه دوصد میلیارد دالر برای یک دوره پنج ساله ارایه خواهد داد. در کنفرانس سازمان ملل برای مقابله با تغییرات اقلیمی، وضعیت کنونی آب و هوا در جهان ساخته دست بشر و مساله جدی، مرگ و زندگی خوانده شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top