عراقچی: آینده برجام منوط به تحقق تعهدات اروپا است

عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه ایران گفته است که آینده برجام منوط به تحقق تعهدات اروپا است. او گفته که عدم تحقق تعهدات اروپا و سایر طرف ها برای مقابله با تحریم ها، نگرانی ها را نسبت به آینده برجام افزایش داده است.او تاکید کرده که برای تداوم برجام، اروپا و سایر کشورهای متعهد به برجام، باید هر چه زودتر ساز و کارهای لازم برای تامین منافع اقتصادی ایران از برجام را تضمین کنند. پیش از این علی اکبر صالحی رئیس آژانس انرژی هسته ای ایران درباره اقدامات ناکافی اروپا برای حفظ برجام به خبرگزاری رویترز گفته بود که صبر مردم ایران بتدریج رو به اتمام بوده و مدت زیادی برای اقدام اروپا باقی نمانده است. او گفته است که اگر فروش نفت و انجام معاملات مالی برای کشورش میسر نباشد، دیگر حفظ ترجام سود نخواهد داشت.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top