نارضایتی ایران از عملکرد اروپا در باره برجام

علی اکبر صالحی رییس آژانس انرژی هسته ای ایران درباره اقدامات ناکافی اروپا برای حفظ برجام به خبرگزاری رویترز گفته است که صبر مردم ایران به تدریج رو به اتمام است و مدت زیادی برای اقدام اروپا باقی نمانده است.

او گفته است که اگر فروش نفت و انجام معاملات مالی برای کشورش میسر نباشد، دیگر حفظ برجام سودی نخواهد داشت. آقای صالحی پیش تر نیز هشدار داده بود که اگر برجام از بین برود، جهان با هرج و مرج مواجه خواهد شد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top