انتقاد تند اتحادیه اروپا به سیاست های شهرک سازی رژیم اسراییل

اتحادیه اروپا، به سیاست‌ های شهرک سازی رژیم اسراییل واکنش نشان داده است. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سیاست ‌های رژیم اسراییل در قبال تخریب مناطق مسکونی فلسطینیان را مغایر با حقوق بین المللی خوانده و از آن به شدت انتقاد کرده است.

فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ ای تاکید کرده است که اتحادیه اروپا مخالفت شدید خود را با سیاست‌ های ضد حقوق بین ‌المللی رژیم اسراییل در قبال تخریب منازل مسکونی و جایداد های فلسطینیان اعلام می‌ کند. موگرینی بر لزوم تجدید نظر اسراییل در مورد سیاست‌ های جا به جایی اجباری و تخریب مناطق مسکونی تاکید کرده و رژیم اسراییل را به صرف ‌نظر از این سیاست ‌ها فراخوانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top