روز میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم که خداوند جل جلاله او را صاحب عظیمترین سجایای اخلاقی توصیف کرده است، به همه مسلمانان مبارک. او برای رهایی انسان از قید بندگی انسان، تحقق عدالت و گسترش ارزش های والای انسانی در جامعه انسانی مبعوث شد. از همین رو، دنیای آشفته […]

روز میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم که خداوند جل جلاله او را صاحب عظیمترین سجایای اخلاقی توصیف کرده است، به همه مسلمانان مبارک.

او برای رهایی انسان از قید بندگی انسان، تحقق عدالت و گسترش ارزش های والای انسانی در جامعه انسانی مبعوث شد.

از همین رو، دنیای آشفته امروز، به ویژه جوامع مسلمان، بیشتر از هرچیزی به فهم درست تعالیم والای الهی او و پیروی از اخلاق حمیده و سیره عملی اش نیازمند است.