زلمی خلیلزاد، سفرهای اخیر خود را پردستاورد خواند

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای روند صلح افغانستان، سفرهای اخیر خود را پردستاورد خوانده است. آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته است که، سفرهای اخیرش به چندین کشور به شمول افغانستان، پردستاور بوده است. آقای خلیلزاد، در دومین سفرش با نمایند‌گان گروه طالبان در قطر نیز گفتگو کرده است. نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان گفته است که، واشنگتن نقش همکار را در روند صلح کشور بازی می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top