از میلاد حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم طی مراسمی در ارگ ریاست جمهوری گرامیداشت شد. رییس جمهورغنی در این مراسم بر بهبود وضعیت زندگی عالمان دین تأکید کرد و افزود که برای ملا امامان در سراسر کشور صنف‌ های ویژه تدریس کمپیوتر ایجاد می ‌شود. روز سه شنبه کاخ ریاست جمهوری میزبان شماری […]

از میلاد حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم طی مراسمی در ارگ ریاست جمهوری گرامیداشت شد. رییس جمهورغنی در این مراسم بر بهبود وضعیت زندگی عالمان دین تأکید کرد و افزود که برای ملا امامان در سراسر کشور صنف‌ های ویژه تدریس کمپیوتر ایجاد می ‌شود.

روز سه شنبه کاخ ریاست جمهوری میزبان شماری از عالمان دین بود. این عالمان دین به هدف گرامیداشت از روز میلاد حضرت پیامبر اکرم صلی الله و علیه و سلم به کاخ ریاست جمهوری جمع شده اند. آنان بر تأمین صلح و به میان آمدن حس هم پذیری در میان مسلمانان تأکید می کنند.

درهمین حال، محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که برای ملا امامان در سراسر کشور صنف‌ های ویژه تدریس کمپیوتر ایجاد می ‌شود. آقای غنی همچنان به اداره ارگان ‌های محلی دستور داد تا پس از این زمینه حضور رییس شورای علمای هر ولایت را در نشست ‌های رسمی خود فراهم کنند.

رییس جمهوری در این مراسم بدون اشاره به موردی خاصی، تأکید کرد که مراکز تحصیلی نباید محل تفرقه باشد. این در حالیست که پنجشنبه هفته گذشته شماری از دانشجویان دانشگاه کابل با هم درگیر شدند.

حضرت محمد (ص) در سال پنج صد و هفتاد و یک میلادی به دینا آمد و از این روز تمام مسلمان جهان با برگزاری مراسم ویژه ای، گرامیداشت می کنند.