دیدار وزیر امور خارجه کشور با فرستاده ویژ آلمان برای افغانستان و پاکستان

صلاح الدین ربانی وزیر امور کشور با مارکس پوتزل فرستاده ویژ آلمان برای افغانستان و پاکستان، در کابل دیدار کرد.

دفتر رسانه ای وزارت خارجه با نشر خبرنامه ای گفته است که دوطرف روی پیشرفت های اخیر در روند صلح صحبت و بر اهمیت روند صلح به رهبری و مالکیت دولت افغانستان تأکید کردند.

در همین حال، وزیر خارجه کشور گفته که انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد. فرستاده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان وعده داده است که کشورش از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حمایت می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top