مسلمیار: برایند انتخابات مهندسی شده برای مردم قابل قبول نیست

رییس مجلس سنا می گوید که در حال حاضر تلاش هایی از سوی شماری از مقام های حکومتی، کمیسیون مستقل انتخابات و خارجی ها برای مهندسی انتخابات مجلس نمایندگان به نفع نامزدان

کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که دوم ماه قوس نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان در ولایت ها و دهم این ماه نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کابل اعلام خواهد شد. فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا می گوید که در حال حاضر تلاش های از سوی شماری از مقام های حکومتی، کمیسیون مستقل انتخابات و خارجی ها برای مهندسی انتخابات مجلس نمایندگان به نفع نامزدان مشخص جریان دارد. رییس مجلس سنا می افزاید که انتخابات مهندسی شده برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و کشور را به بحران می برد. وی از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که جلو مداخله در روند انتخابات مجلس نمایندگان را بگیرد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که رای تقلبی را از رای حقیقی جدا می کند و روی همین دلیل آرای بیشتر از مناطق کشور، به ویژه ولایت کابل باز شماری می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top