سی و پنج تن در پیوند به شورش در خوابگاه دانشگاه کابل بازداشت شده اند

پلیس از بازداشت سی و پنج تن در پیوند به شورش در خوابگاه دانشگاه کابل خبر داده است.

فرماندهی پلیس کابل می‌گوید که در درگیری میان دانشجویان در دانشگاه کابل یک تن کشته و دو تن دیگر رخمی شده ‌اند. حوالی ساعت یک پس از ظهر دیروز نخست دو  دانشجو در خوابگاه دانشگاه کابل سر نوبت غذا با هم درگیر شدند و سپس شماری از  دانشجویان دیگر به حمایت ازین دو تن به درگیری پرداختند. به گفته پلیس، وضعیت در خوابگاه دانشگاه کابل ساعت چهار عصر روز پنجشنبه به حالت عادی برگشت.

نوشته‌های مرتبط


Top