رییس جمهورغنی در پیوند به چگونگی تامین صلح در کشور با استاد سیاف دیدار کرد

رییس جمهورغنی به سلسله نشست های مشورتی در پیوند به چگونگی تامین صلح در کشور، صبح امروز با با استاد عبد رب رسول سیاف و فضل الهادی مسلمیار، دیدار کرد.

دفتر رسانه ای ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که در این دیدار در رابطه به فعالیت های شورای عالی صلح، ترکیب هیات مذاکره کننده با درنظرداشت شرایط جدید، مشوره در باره ایجاد بورد مشورتی صلح که از نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و سی و چهار ولایت تشکیل می شود، بحث شده است. خبرنامه می افزاید که رییس جمهور غنی گفته است که اساس کار حکومت اجماع مردم افغانستان است و اقدامات در خصوص روند صلح بر مبنای مشورت خواهد بود.

نوشته‌های مرتبط


Top