ترزا می، نخست وزیر بریتانیا احتمال استعفای خود را رد کرد

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در نشستی مطبوعاتی احتمال استعفای خود را رد کرده است.

او ضمن رد احتمال کناره گیری از قدرت گفته است که تکمیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سر کار خواهد ماند. او همچنان در دفاع از پیش نویس توافق برگزیت گفته است که این طرح عملی کردن آن چیزی است که مردم بریتانیا در همه پرسی دو سال پیش به آن رای دادند. نخست وزیر بریتانیا سیاستش در این خصوص را خط “درست برای کشور و همه مردم” خوانده است. او در حالی از طرحش برای برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دفاع کرده است که شماری از اعضای کابینه، از جمله دومینیک راب، وزیر برگزیت، در اعتراض به این طرح از مقام خود استعفا دادند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top