شورای بلوچ های افغانستان خواهان: انتخابات ریاست جمهوری به موقع برگزار شود

شورای بلوچ ها در واکنش به احتمال به تعویق افتادن انتخابات از بهر روند صلح، از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که انتخابات ریاست جمهوری را به موقع برگزار کند.

پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده است که نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان از حکومت افغانستان خواسته است که برای آوردن صلح در این کشور انتخابات ریاست جمهوری را به تعلیق بیندازد. اما این خواست نماینده وزارت خارجه آمریکا با واکنش های زیادی همراه شده است.

ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به تعلیق انداختن انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده است. به اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ماه اول سال آینده خورشیدی برگزار شود.

شورای بلوچ های افغانستان نیز به تعلیق انداختن برگزاری انتخابات را خلاف قانون می خواند. نظام فطرت رییس این شورا می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید انتخابات ریاست جمهوری را به موقع برگزار کند. درهمین حال، رییس شورای بلوچ های افغانستان از حکومت می خواهد که در روند صلح، دیدگاه آنان در نظر گرفته شود.

تاکنون کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نکرده است. از سویی هم معلوم نیست آیا این انتخابات از بهر پیشبرد روند صلح به تعویق خواهد افتاد یا خیر.

نوشته‌های مرتبط


Top