جایگاه طالبان و حکومت افغانستان در سیاست امریکا

از دو روز به این سو، مسألۀ تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل یک ادارۀ مؤقت در افغانستان، در سرخط خبرها و مقدمۀ بحث‌های سیاسی کشور جا باز کرده است.

رسانه ها گزارش دادند که گزینه ی به تاخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و ایجاد یک حکومت موقت روی میز واشنتگن است و زلمی خلیلزاد نماینده ی ویژه ی امریکا در امور صلح افغانستان، در دیدارهایش با مقامات و سیاسیون افغانستان، آن را پیشنهاد کرده است، تا اول گفتگوهای صلح نتیجه دهد و زمینه ی مشارکت سیاسی طالبان فراهم شود، سپس انتخابات برگزار شود.

حکومت افغانستان اما این گزارش ها را رد کرده و کاخ های ارگ و سپیدار هردو اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده که ۳۱ حمل سال آینده است برگزار خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top