وزیر دفاع: امکانات موجود نیروهای امنیتی برای سرکوب تروریستان کافی نیست

وزیر دفاع ملی می گوید که امکانات موجود نیروهای امنیتی در کار مبارزه با تروریزم، کافی نیست.

مجلس نمایندگان وزیر دفاع ملی، امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی را از بهر افزایش ناامنی ها به نشست استجوابیه فراخواند. معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی به دلایل به نشست مجلس نمایندگان حضور نیافت. شماری از اعضای مجلس نمایندگان از افزایش دامنه ناامنی ها در بخش هایی از کشور نگرانی می کنند. قیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان می گوید که راهبرد دفاعی نیروهای امنیتی در برابر ترویستان این نیروها را زمین گیر کرده و سبب افزایش تلفات آنان شده است.

درهمین حال، طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی می گوید که هم اکنون در ولایت های غزنی، فراه، فاریاب، ارزگان، جوزجان، غور، کندز و سرپل تهدیدهای بلند امنیتی موجود است و امکانات موجود نیروهای امنیتی در کار مبارزه با تروریزم، کافی نیست.

ازسویی هم، ویس احمد برمک، وزیر امور داخله می گوید که ترویستان با فشار وارد کردن به غیرنظامیان به دنبال خیزش های مردمی برضد حکومت استند.

شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان پاسخ های وزیر دفاع و داخله را قناعت بخش نمی دانند و آنان را متهم می کنند که در راستای تامین امنیت کشور ناکام اند و باید استعفا بدهند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که آگاهان سیاسی می گویند گروه طالبان از بهر گرفتن امتیاز بیشتر در روند گفتگو های صلح، به حملات خود در بخش هایی از کشور شدت بخشیده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top