مقام های امنیتی، جنگ در ولسوالی های جاغوری و مالستان را قومی نمی دانند

وزیران دفاع ملی و امور داخله می گویند که جنگ در ولسوالی مالستان و جاغوری ولایت غزنی قومی نیست.

وزیران دفاع ملی و امور داخله به نشست استجوابیه مجلس نمایندگان حضور یافتند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که با گذشت سه هفته از آغاز جنگ در ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی تاکنون حکومت برای سرکوب تروریستان اقدام جدی نکرده است. عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان می گوید که اقدام نکردن حکومت در کار مهار ناامنی ها در این مناطق سوال برانگیز است.

درهمین حال، وزیران دفاع ملی و امور داخله می گویند که جنگ در ولسوالی مالستان و جاغوری ولایت غزنی قومی نیست. طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی می گوید که دشمنان مردم افغانستان به دنبال تفرقه افگنی میان اقوام کشور استند. آقای بهرامی همچنان می گوید که برای سرکوب تروریستان در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان و ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی اقداماتی روی دست گرفته شده است که به زودی عملی خواهد شد.

هیأت اعزامی ریاست جمهوری به ولسوالی ارزگان خاص که از ولسوالی مالستان و جاغوری ولایت غزنی نیز دیدن کرده است می گوید که حدود هفتاد درصد غیرنظامیان از این مناطق آوره شده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top