آمریکا خواهان تعلیق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است

آمریکا گزینه تعلیق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بررسی می کند. زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، خواهان تعلیق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است.

زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در دیدار با مقام های حکومت، خواهان تعلیق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. روزنامه وال ستریت ژورنال از قول مقام های آمریکایی گزارش داده است که این موضوع یکی از گزینه های است که واشنگتن روی دست دارد و نشانه عجله اداره ترامپ برای یافتن یک راه حل سیاسی برای جنگ طولانی مدت در افغانستان است. آقای خلیل زاد در این دیدارها، خواهان تشکیل لوجرگه قانون اساسی و ایجاد حکومت موقت با سهم گیری گروه طالبان شده است. در همین حال، حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح می گوید که اگر طالبان حاضر به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان شوند، می توانند طرح خود را در پیوند به مسایل مختلف ارایه کنند.

در همین حال، هارونچخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که تداوم روند مردم سالاری در کشور لازمی است و هیچ گزینه دیگر به جز از خواست و اراده مردم افغانستان که در قانون اساسی کشور مشخص است، قابل قبول نیست.

این سخنان در حالی مطرح می شود که، نمایندگان گروه طالبان در نشست مسکو خروج نیروهای آمریکایی را پیش شرط آغاز مذاکرات صلح مطرح کرده اند.

این سخان در حالی مطرح می شود که گروه طالبان به حملات خود در بخش هایی از کشور از جمله ولایت غزنی و فراه شدت بخشیده اند. آگاهان می گویندکه تشدید حملات گروه طالبان به هدف امتیاز گیری بیشتر در روند گفتگوهای صلح است.

نوشته‌های مرتبط


Top