نمایندگان مجلس: تلاش های صلح نباید قومی و سمتی باشد

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند صلح که نتواند حقوق تمام اقوام افغانستان را تامین کند، صلح پایدار نیست.

هیأت گروه طالبان در نشست مسکو به رسانه های روسیه گفته است که این گروه آماده مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان نیست. خبرگزاری انترفکس روسیه از شیر محمد عباس استانکزی رییس هیأت مذاکره کننده طالبان نقل کرده که گروه طالبان هنوز تصمیمی در خصوص مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان ندارد. آقای استانکزی تأکید کرده که گروه طالبان تنها با واشنگتن حاضر به مذاکره مستقیم است. هیأت گروه طالبان همچنان تأکید کرده است که نظامیان خارجی باید از افغانستان بیرون شوند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند کوشش های صلح نباید قومی و سمتی باشد. نادر خان کتوازی عضو مجلس نمایندگان می گوید صلح که نتواند حقوق تمام اقوام افغانستان را تامین کند صلح پایدار نیست.

مردم افغانستان هموراه از تامین صلح در کشور استقبال کرده اند. رییس مجلس نمایندگان با تاکید بر تامین صلح در کشور می گوید که افراد وابسته به گروه طالبان از بهر امتیاز گیری در روند صلح، به حملات خود در بخش هایی از کشور شدت بخشیده اند.

روز گذشته محمد یونس قانونی عضو رهبری جمعیت اسلامی و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی گفتند که نادیده گرفتن احزاب و جریان های سیاسی در روند صلح قابل قبول نیست.

نوشته‌های مرتبط


Top