در تظاهرات دیروز فلسطینیان یک فلسطینی شهید و ۳۷ تن دیگر زخمی شدند

در تظاهرات دیروز فلسطینیان موسوم به راهپیمایی بزرگ بازگشت، یک فلسطینی شهید و سی و هفت تن دیگر زخمی شده اند.

در این راهپیمایی علاوه بر هزاران فلسطینی، رهبران گروه های مقاومت فلسطینی نیز حضور داشتند. راهپیمایی بزرگ بازگشت فلسطینیان که در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به قدس و محاصره چندین ساله نوار غزه از ماه مارچ امسال تاکنون هر جمعه برگزار می شود، تاکنون دوصد و بیست و یک فلسطینی از اثر آن شهید و هزارها تن دیگر زخمی شده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top