اعضای جنبش گذار: آرای بدون بایومتریک باطل اعلام شود

اعضای جنش گذار از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی می خواهند که آرای بدون بایومتریک را باطل اعلام کنند.

جنبش گذار نشست خبری را در پیوند به انتخابات مجلس نمایندگان در کابل برگزار کرده است. اعضای این جنبش نبود دستگاه بایومتریک و فهرست رای دهندگان در شماری از مراکز انتخاباتی، مداخله شماری از نیروهای امنیتی در کار کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، دیر باز شدن مراکز رای دهی، برگزاری انتخابات برای دومین روز بر خلاف قانون انتخابات، تقلب های گسترده از سوی زورمندان به نفع نامزدان مشخص از مشکل های انتخابات مجلس نمایندگان عنوان می کنند.

هارون معترف مسوول این جنبش می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید تمام آرای بدون بایومتریک را باطل اعلام کنند. آقای معترف از مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد آن عده از کارمندانش را که در روند انتخابات دست به تخطی زده اند، به دادستانی معرفی کند.

درهمین حال، شماری از نامزدان معترض می گویند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات شفافیت را در روند شمارش آرا در نظر نگیرد، امیدواری ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف از بین خواهد رفت.

پیش از این احزاب و جریان های سیاسی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که آرای بدون بایومتریک را باطل اعلام کند.

نوشته‌های مرتبط


Top