تأکید احزاب سیاسی بر حفاظت از رأی مردم

شماری از اعضای احزاب سیاسی می گویند اگر در آرای مردم در انتخابات مجلس نمایندگان دستبرد صورت گیرد و به نفع حکومت مهندسی شود نتایج انتخابات برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می گود که می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات زمینه نظارت دقیق از روند شمارش آرا را مساعد نکرده است.

در همین حال، محمد یونس قانونی عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان تأکید می کند که اگر نتایج انتخابات براساس آرای شهروندان نباشد، برای مردم قابل قبول نخواهد بود.

احزاب و جریان های سیاسی بر شفافیت در روند شمارش آرا مجلس نمایندگان تاکید می کنند. آنان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان برمبنای ارای واقعی باشد.

از سویی هم شماری از آگاهان سیاسی با انتقاد از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، رفتن به انتخابات ریاست جمهوری مشکل خواهد بود.

قرار است نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان به تاریخ دوم قوس اعلام شود. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که تلاش می کند، آرای تقلبی را از آرای مردم جدا کند.

نوشته‌های مرتبط


Top