پنجاه و نه تن از حافظان قرآنکریم در کابل از یک مدرسه دینی سند فراغت بدست آوردند

مراسم دستار بندی شماری از حافظان قرآنکریم در کابل برگزار شد. شماری از عالمان دین در این مراسم در مورد جایگاه قرآنکریم بحث کردند.

بر اساس معلومات مسوولان مدرسه عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، در این دور فراغت حافظان قرآنکریم از این مدرسه، پنجاه و نه تن فارغ شدند. به گفته آنان در چهاردهمین دور فراغت حافظان قرآنکریم، از میان پنجاه و نه تن هفده تن آنان دختران استند. شماری از عالمان دین در این مراسم پیرامون جایگاه قرآنکردیم بحث کردند. عالمان دین با تاکید بر وحدت و یکپارچگی مسلمانان جهان، می گویند که تفرقه میان مسلمان از علت های پیشرفت نکردن کشورهای اسلامی است. این عالمان دینی از مسلمانان جهان می خواهند که علیه توطیه های بیرونی ایستاد شوند و نگذارند که افغانستان بار دیگر از کاروان علم و پیشرفت عقب بماند.

عالمان دین یکپارچکی امت اسلامی را رمز موفقیت جهان اسلام می دانند و تاکید می کنند تازمانی که مسلمان اتحاد نکنند، نمی توانند قیادت را به دست بگیرند.

نوشته‌های مرتبط


Top