سفر دبیر کل ناتو به افغانستان چه پیامی را به مسکو می‌رساند؟

ینس ستولنتبرگ صبح دیروز وارد کابل شد و در یک نشت خبری با ریس جمهور در ارگ اشتراک کرد و گفت که نیرو های ناتو و امریکایی در افغانستان بیشتر خواهند شد و برای مدت طولانی در افغانستان باقی خواهند ماند.

وی همچنان از برنامه های حکومت افغانستان برای گفتگوی های صلح با طالبان حمایت کرد و این تلاش ها را مثمر خواند. دبیر کل ناتو در حالی وارد کابل میشود که روسیه نیز نشتی را با حضوری نماینده های طالبان، شورای عالی صلح و شماری از چهره های سیاسی کشور در مسکو برگزار میکند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top