تا کمتر از ۲۰ روز دیگر یک نشست در مورد افغانستان در سویس برگزار می شود

قرار است تا کمتر از بیست روز دیگر یک نشست در پیوند به مسایل افغانستان با اشتراک بیش از شصت کشور در شهر ژنیو سویس برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا این نشست را فرصت دیگری برای افغانستان خوانده است.

آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا می گوید: با توجه به این که بیش از شصت کشور متحد افغانستان در این نشست شرکت می کنند، این نشست بیانگر عزم و تعهد جامعه بین المللی برای پایان دادن به جنگ چندین ساله در افغانستان خواهد بود. در این نشست روی صلح، همکاری های منطقه ای و ادامه تعهد، همکاری و حمایت مالی کشورهای تمویل کننده افغانستان بحث خواهد شد.

پیش از این فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده است که سازمان ملل آمادگی های لازم و سهم فعال برای برگزاری این نشست گرفته است. به گفته فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، این نشست در سطح وزیران امور خارجه کشورهای تمویل کننده و کشور های منطقه برگزار خواهد شد. تدامیچی یاماماتو می گوید که برگزاری این نشست می تواند برای تامین صلح در افغانستان موثر تمام شود.

معاون وزیر خارجه آمریکا این نشست را فرصت مهم برای حکومت افغانستان خوانده و گفته است که در این نشست از دستآوردهای حکومت بر اساس تعهدات داده شده در نشست بروکسل، در بخش های حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد گزارش می دهند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top