بیش از سه هزار تن به امتحان ورودی دانشگاه مارشال فهیم شرکت کردند

بیش از سه هزار تن فارغان صنوف دوازهم مکتب های کشور در آزمون رقابتی ورود به دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم شرکت کردند.

بیش از سه هزار تن برای ورود به دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم باهم رقابت می کنند. قرار است دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم بیش از پنجصد تن آنان را جذب کند.

در میان بیش از سه هزار رقابت کننده آزمون ورود به دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم، ده ها دختر نیز شرکت کرده اند. اشتراک کنندگان این آزمون رقابتی خواهان شفافیت در روند آزمون رقابتی استند. این آزمون از سوی وزارت تحصیلات عالی اخذ شده است.

رییس امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی می گوید که در آینده، آزمون ورود به دانشگاه های خصوصی نیز توسط همین اداره اخذ خواهد شد.

براساس معلومات مسوولان دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم، هم اکنون بیش از دو هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول درس استند و تاکنون بیش از ده هزار افسر در رشته های مختلف از این دانشگاه فارغ شده اند.


Top