انتخابات مجلس نمایندگان و هجم شکایات نامزدان و ناظران

کمیسیون انتخابات اعلام کرد، چهل درصد اطلاعات که شامل سه صدهزار معلومات می شوند، از دستگاه های بایومتریک به ذخیره گاه مرکزی انتقال یافته اند و این روند تا دو هفته ی دیگر پایان می یابد.

حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات همچنان، از بازشماری آرای دوازده ولایت به دلیل فزونی شکایت ها، در حضور نمایندگان احزاب و نامزدان و نهادهای ناظر خبر داد و تاکید کرد، سرنوشت انتخابات را آرای مردم تعیین می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top