نتایج اولیه انتخابات میان دوره ای آمریکا از پیروزی دموکرات ها خبر می دهد

نتایج اولیه انتخابات میان دوره ای آمریکا نشان می دهد که دموکرات ها اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را در اختیار گرفتند.

این در حالیست جمهوریخواهان موفق به حفظ اکثریت خود در مجلس سنا شده اند. شماری از نامزدهای حزب دموکرات در ایالت های ویرجینیا، مین، پنسیلوانیا، تگزاس، مینسوتا موفق شده اند نمایندگان کنونی جمهوریخواه در مجلس نمایندگان را شکست دهند. دموکرات ها تاکنون دوصد و بیست و دو کرسی مجلس نمایندگان را تصاحب کرده اند. این در حالیست که جمهوریخواهان یکصدو نود و نه کرسی به دست آورده اند. در مقابل جمهوریخواهان تاکنون با پیروزی در انتخابات مجلس سنا در پنج ایالت موفق به حفظ اکثریت خود در مجلس سنا شدند. به باور آگاهان انتخابات میان دوره ای امسال برای دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا و قدرت سیاسی او در دو سال باقیمانده از دوران ریاست جمهوری اش اهمیت زیادی دارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top