شورای عالی صلح: کارهای پاکستان در پیوند به صلح افغانستان نمایشی است

شورای عالی صلح کارهای پاکستان در پیوند به چگونگی تامین صلح در افغانستان را نمایشی می خواند. سخنگوی این شورا می گوید که پاکستان یکی از اخلال گران روند صلح افغانستان است.

سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح طی نشست خبری در کابل، عملکرد پاکستان در ارتباط به تامین صلح در افغانستان را نمایشی خواند. به گفته وی، پاکستان با وجود تعهدات مکرر مبنی بر حمایت از روند صلح افغانستان و قطع حمایت ها از مخالفان مسلح حکومت، گام های عملی را در این زمینه بر نداشته است.

سخنگوی شورای عالی صلح پاکستان را یکی از اخلال گران روند صلح افغانستان می خواند و می گوید که این کشور تاکنون از اخلال گری دست برنداشته است. وی از جامعه بین المللی می خواهد که کشورهای اخلال گر روند صلح افغانستان را زیر فشار قرار دهد.

سخنگوی شورای عالی صلح می‌گوید که نمایندگان شورای عالی صلح متشکل از چهار تن به ریاست یکی از معاونان روز پنجشنبه عازم روسیه شده و با نمایندگان اعزامی طالبان از دفتر قطر در نشست مسکو رو به رو خواهند شد.

روز سه شنبه رییس جمهورغنی در نشست مشترک خبری با دبیرکل ناتو اقدام‌ اخیر پاکستان از جمله رهایی ملا برادر را که گفته می‌شود در پیوند به تامین صلح افغانستان موثر واقع خواهد شد، اقدام کوچک از سوی پاکستان خواند.

نوشته‌های مرتبط


Top