برای نخستین بار دو زن مسلمان به کنگره آمریکا راه یافتند

برای نخستین بار در تاریخ آمریکا دو زن مسلمان توانستند از طریق انتخابات به کنگره آمریکا راه یابند.

رشیده طالب و الهان عمر، دو نامزد مسلمان حزب دموکرات موفق شدند از ایالت های میشیگان و مینسوتا به مجلس نمایندگان آمریکا راه یابند. آن ها اولین زنان مسلمانی استند که در تاریخ آمریکا به عضویت در کنگره این کشور انتخاب شده اند. الهان عمر، نامزد سومالیایی تبار حزب دموکرات موفق شد از یکی از حوزه های انتخاباتی ایالت مینسوتا به مجلس نمایندگان آمریکا راه یابد. همچنان رشیده طالب، نامزد فلسطینی تبار حزب دموکرات رقیب جمهوریخواه خود را در یکی از حوزه های انتخاباتی ایالت میشیگان شکست داد و به مجلس راه یافت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top