ایران تحریم های آمریکا علیه این کشور را یکجانبه و خصمانه خواند

در پی اعمال تحریم های جدید علیه ایران از سوی آمریکا محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در پیامی هدف تحریم های اعمال شده را “مردم ایران” خوانده و گفته است که دولت آمریکا حتی شرکت های منحل شده ایران را نیز تحریم کرده است.

وی با یک‌ جانبه و خصمانه خواندن تحریم های واشنگتن گفته است که آمریکا با اقدامات خودخواهانه خود منزوی شده و کشور های جهان با آنان همراه نیست. وی تاکید کرده است که هرچند آمریکا با خشم فراوان دست به این اقدام زده است، اما دولت ایران مانع رسیدن آمریکا به هدفش خواهد شد. به باوری ظریف، هدف آمریکا از این اقدام جدا کردن مردم از یکدیگر و از حاکمیت در ایران است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top