از یازدهمین سالگشت شهاد سید مصطفی کاظمی در کابل گرامیداشت شد

از یازدهمین سالگشت شهادت سید مصطفی کاظمی و پنج تن از اعضای مجلس نمایندگان طی همایشی در کابل گرامیداشت شد.

از یازدهمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی و پنج تن از اعضای مجلس نمایندگان، طی همایشی درکابل گرامیداشت شد. پیگیری پرونده های قتل های زنجیره ای از سوی حکومت خواست عمده شرکت کنندگان این همایش بود. عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان می گوید که حکومت در کار پیگیری پرونده قتل های زنجیره ای کوتاهی می کند.

درهمین حال، محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا می گوید که نبود تعریف مشخص از دوست و دشمن سبب افزایش دامنه جنگ در کشور شده است. معاون اول مجلس سنا همچنان می گوید که نبود صداقت در امر مبارزه با تروریزم، سبب شده است که جنگ با تروریزم در کشور نتیجه ای در پی نداشته باشد.

شماری از اعضای خانواده های شهدای مجلس نمایندگان نیز خواستار پیگیری پرونده های قتل های زنجیره ای از سوی حکومت استند.


Top