روحانی: ایران تحریم های جدید آمریکا را به راحتی دور می زند

رییس جمهور ایران از شکستاندن راحت این تحریم ها سخن می گوید. حسن روحانی رییس جمهور ایران در نشستی با مدیران ارشد وزارت اقتصادی و دارایی کشورش می گوید که تحریم های ظالمانه آمریکا را با افتخار دور خواهند زد.

آقای روحانی برجام را “پیروزی سیاسی” ایران خوانده و گفته است که اکنون کشورها و سازمان های بین المللی در کنار ایران قرار دارند و آمریکا منزوی شده است. حسن روحانی با اشاره به معافیت هشت کشور و تداوم خرید نفت ایران توسط این کشورها گفته است این که آمریکا ناچار می شود خودش هشت کشور را در خرید نفت استثنا کند به این معناست که آمریکا شکست سیاسی خورده است. او همچنان بر فروش نفت کشورش در هرحالتی تاکید کرده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top