“گیر پدرسن” به حیث فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه تعیین شد

سازمان ملل متحد “گیر پدرسن”  ازکشور ناوری را به حیث فرستاده ویژه خود امور سوریه تعیین کرده است.

این اقدام سازمان ملل پس از کناره ‌گیری غیرمنتظره استفان دمیستورا، صورت گرفته است.آقای گیر پدرسن، که پیش از این برای سازمان‌ ملل به عنوان میانجیگر، از جمله در مورد لبنان فعالیت داشته و در سال دوهزارو دوازده سفیر کشورش در سازمان ملل نیز بود، این مسئولیت را پذیرفته است. او از سال دوهزار و هفده به این سو سفیر کشورش در چین بوده است. پیش از این استفان د میستورا این مسئولیت را به مدت چهار سال برعهده داشت و به طور غیرمنتظره از این مقام کناره ‌گیری کرد. تاکنون استفان د میستورا، کوفی عنان دبیرکل پیشین سازمان ملل و لخدار براهیمی دیپلمات الجزایری به نمایندگی از سوی سازمان ملل برای برقراری صلح در سوریه تلاش کرده بودند.

نوشته‌های مرتبط


Top