رییس جمهورغنی به هدف غم شریکی با خانواده جنرال رازق به کندهار رفت

رییس جمهورغنی در رأس یک هیأت بلند پایه حکومتی به ولایت کندهار رفته است. دفتر رسانه ای ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که، آقای غنی به هدف غمشریکی و تسلیت با خانواده شهید عبدالرازق فرمانده پلیس پیشین ولایت کندهار و بررسی وضعیت این ولایت به کندهار سفر کرده است.

خبرنامه می افزاید که آقای غنی در جریان این سفر نخست بر مزار جنرال عبدالرازق رفته و به حق وی دعا کرده است. خبرنامه می افزاید که آقای همچنان با اعضای خانواده جنرال عبدالرازق دیدار کرده است.

وی همچنان در نشستی با مسوولان محلی ولایت کندهار وضعیت امنیتی و سیاسی این ولایت را نیز بررسی می کرد. رییس جمهور در حالی به ولایت کندهار رفته است که پیش از این شماری از کاربران صفحات اجتماعی از اشتراک نکردن او و مقام های بلند پایه حکومتی در مراسم جنازه جنرال رازق انتقاد کردند.

نوشته‌های مرتبط


Top