رییس جمهورغنی روند رای دهی در انتخابات مجلس نمایندگان را موفق خواند

رییس جمهورغنی با موفق خواندن روند رأی دهی در انتخابات مجلس نمایندگان از اشتراک مردم در این روند ستایش کرده است. آقای غنی در پیامی گفته است که شهروندان کشور با وجود هشدار گروه طالبان به مرکزهای رأی دهی رفتند و رأی خود را استعمال کردند.

رییس جمهورغنی در پیامی به مناسبت برگزاری انتخابات و حضور گسترده مردم در این روند، از افراد وابسته به گروه طالبان خواسته است که قوت خود را در میان شهروندان به نمایش بگذارند. رییس جمهورغنی همچنان از نامزدان مجلس نمایندگان نیز ستایش کرده و گفته است که آنان سهم چشمگیری در راستای ایجاد تحرک در انتخابات داشته اند.

درهمین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت می‌گوید که مردم با شرکت گسترده در انتخابات نشان دادند که دیگر مفکوره طالبانی را قبول ندارند. رییس اجرایی حکومت در نشست شورای وزیران گفت که طالبان هرچه در توان داشتن برای جلوگیری از انتخابات انجام دادند ولی با پاسخ رد مردم مواجه شدند. آقای عبدالله، با اشاره به نارسایی‌ های روز انتخابات تاکید کرده است که تکرار نا رسایی‌ها در ادامه روند انتخابات پذیرفتنی نیست و توقع تمام مردم از کمیسیون‌های انتخاباتی این است که در ادامه روند به شکایت شان رسیدگی کرده و کوتاهی‌های که صورت گرفته باید در ادامه روند جبران شود. رییس اجرایی به شایعات دخالت رهبران حکومت در انتخابات مجلس نمایندگان نیز اشاره کرد و گفت هیچ نامزدی را حمایت نکرده است.

در حالی سران حکومت از برگزاری انتخابات و حضور گسترده مردم در این روند ستایش می کنند که ادعای های مبنی بر تقلب های گسترده در این روند وجود دارد و احزاب سیاسی از کمیسیون انتخابات خواسته است که آرای را که بدون سیستم بایومتریک داخل سیستم شده است باطل اعلام کند.

نوشته‌های مرتبط


Top