دومین روز انتخابات مجلس نمایندگان؛ مشکلات روز اول همچنان باقی بودند

سرانجام و پس از سه سال تاخیر، سی و دو ولایت افغانستان دیروز گواه آغاز و امروز ادامۀ برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان بود.

اما در حالی که مردم به رغم تهدیدات امنیتی، بی اعتمادی و مشکلات در ساختار کمیسیون های انتخاباتی، با حضور گسترده به مراکز رای دهی ریختند، حق و وقت اکثریت شان قربانی ضعف در مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top