تلاش یک مرد برای خودسوزی به دلیل عدم رسیدگی به شکایت اش ازسوی کمیسیون شکایات انتخاباتی

مردی از ولایت کندهار به کابل آمده و تلاش کرد که خود را در مقابل کمیسیون شکایاتی انتخاباتی آتش بزند. این مرد ادعا دارد که بارها از سوی یکی از نامزدان ولایت کندهار به دلیل نپرداختن پول لت و کوب شده است.

لت و کوب افراد تهی دست از سوی زورمندان در بخش هایی از کشور رویداد تازه ای نیست. (روز دوشنبه ۳۰ میزان/مهر) در کابل مردی از ولایت کندهار آمده و می خواست خودش را در مقابل کمیسیون شکایاتی انتخاباتی آتش بزند. این مرد می گوید که بارها از سوی یکی از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان در ولایت کندهار مورد لت و کوب قرار گرفته است. این مرد که خود را تاجر معرفی می کند می افزاید که مقداری زیادی پولش را این نامزد به زور گرفته و خودش را برای چند ماه در ولایت کندهار در زندانی شخصی اش زندانی کرده است.

این مرد ادعا دارد که سه ماه قبل به کمیسیون شکایاتی انتخاباتی در این خصوص شکایت درج کرده بود، اما تاکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد اقدام نکرده است. وی هشدار می دهد که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکایت اش رسیدگی نکند، خود را آتش خواهد زد.

تلاش کردیم در این مورد دیدگاه کمیسیون شکایاتی انتخاباتی را داشته باشیم، اما مسوولان این کمیسیون حاضر به پاسخگوی در این خصوص نشدند.

نوشته‌های مرتبط


Top