احزاب سیاسی: کمیسیون انتخابات در برگزاری انتخابات مجلس سیاسی برخورد کرده است

احزاب و جریان های سیاسی می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات در کار برگزاری انتخابات سیاسی برخورد کرده است.

احزاب و جریان های سیاسی پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، نخستین نشست خبری را در پیوند به چگونگی برگزاری این انتخابات در کابل برگزار کردند. نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی کمیسیون مستقل انتخابات را به زمینه سازی برای تقلب در انتخابات متهم می کنند. اسدالله سعادتی، نماینده حزب وحدت اسلامی افغانستان می گوید که کمیسیون در کار برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان سیاسی برخورد کرده است.

ازسویی هم، نورالرحمن اخلاقی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که کمیسیون انتخابات پاسخگوی تمام تخطی ها و تقلب ها در انتخابات است. آقای اخلاقی می افزاید که، استفاده نشدن از بایومتریک در شماری از محلات رای دهی عمدی و از بهر زمینه سازی تقلب در انتخابات مجلس نمایندگان بوده است.

احزاب و جریان های سیاسی همچنان خواهان ابطال شدن محلات رای دهی شدند که در آن از سیستم بایو مترک استفاده نشده است.

احزاب و جریان های سیاسی همچنان می گویند که به زودی موضع مشترک و نهایی خود را در مورد انتخابات مجلس نمایندگان که برای شان قابل قبول است و یا نیست، اعلام خواهند کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top