روند انتخابات در ولایت های بغلان، کندز، پروان و کاپیسا در فضای امن برگزار شده است

شماری از باشندگان ولایت های بغلان، کندز، کاپیسا و پروان از روند برگزاری انتخابات در این ولایت های استقبال می کنند. باشندگان ولایت پروان می گویند که روند رای دهی در ولایت پروان به شکل دموکراتیک آن امروز برگزار شده است.

نبود امنیت در بخش هایی از ولایت های بغلان، کندز، کاپیسا و شماری از ولسوالی ها ولایت پروان از چالش های جدی فرا راه برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عنوان شده بود. باشندگان این ولایت ها که صبح زود از بهر استعمال رای شان به نفع نامزد مورد دلخواه خود به مرکزهای رای دهی آمده اند می گویند که انتخابات در این ولایت ها به گونه درست برگزار شده و هیچ مشکل جدی پیش نیامده است.

باشندگان این ولایت ها با استقبال از روند برگزاری انتخابات به گونه درست، می گویند که کمیسیون انتخابات در این ولایت ها به به شکل درست مواد انتخاباتی را آماده کرده و مردم بدون کدام مشکل رای خود را استعمال کرده اند.

درحالی باشندگان این ولایت ها از روند برگزاری انتخابات استقبال می کنند که کمیسیون مستقل انتخابات در شهر کابل روند برگزاری انتخابات را در شماری از مراکز رای دهی ساعت ها با تاخیر برگزار کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top