جنرال دوستم از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در کشور استقبال کرد

معاون اول ریاست جمهوری از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در کشور استقبال می کند.

صبح روز شنبه مردم کشور گروه گروه در گوشه و کنار ولایت ها به پای صندوق های رای دهی دفتند و به نفع نامزد مورد دلخواه شان رای استعمال کردند. برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان با موجی از استقبال مقام های حکومتی رو به رو به شده است. معاون اول ریاست جمهوری با استقبال از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، برگزاری انتخابات را یگانه راه تامین صلح و ثبات دایمی در کشور می داند.

رفتن به پای صندوق های رای دهی باتوجه به تهدیدهای بلند امنیتی کار آسانی هم نیست. مردم کشور با ترس و هراس به پای صندوق های رای دهی می روند. معاون اول ریاست جمهوری از مردم کشور خواست که از تهدید طالبان و دیگر گروه های تروریستی نترسند و به گونه وسیع در روند انتخابات سهم بگیرند. وی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که جلو تقلب را بگیرد و از رای مردم پاسداری کند.

معاون اول ریاست جمهوری همچنان می گوید که حکومت در راستای تامین امنیت ناکام است و فساد در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده است. وی همچنان حکومت را متهم می کند که در راستای تمثیل مشارکت ملی نیز ناکام است.

معاون اول ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که مجلس نمایندگان آینده مجلس پرسشگر و نظارت گر قوی از عملکردهای حکومت باشد.

نوشته‌های مرتبط


Top