استقبال رهبران حکومت وحدت ملی از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان

سران حکومت وحدت ملی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را یک اقدام بزرگ در راستای بهتر شدن ثبات در کشور می دانند. آنان از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل برگزاری انتخابات و نیروهای امنیتی به هدف تامین امنیت رای دهندگان قدر دانی کردند.

انتخابات مجلس نمایندگان در سی دو ولایت کشور برگزار شد. سران حکومت وحدت ملی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را اقدام بزرگ در راستای بهتر شدن ثبات در کشور می دانند. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور، از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل برگزاری انتخابات، و نیروهای امنیتی به هدف تامین امنیت رای دهندگان قدر دانی کرد.

ازسویی هم، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت ناوقت آغاز شدن روند رای دهی و وقت گیر بودن این روند را چالش جدی خواند و از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که روش را در پیش گیرد که مردم از حق رای دهی شان محروم نشوند.

درهمین حال، رییس جمهورغنی یک بار دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده تاکید کرد. آقای غنی گفت که پس از پایان یافتن روند انتخابات، شماری از مقام های حکومتی با حضور معاون دوم ریاست جمهوری و معاون اول ریاست اجرایی در مشورت با مردم در باره چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در غزنی تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

در انتخابات مجلس نمایندگان بیش از دو هزار و پنچصد تن برای به دست آوردن دوصد و پنجاه کرسی در مجلس نمایندگان باهم رقابت می کنند. پس از شهادت جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین پلیس کندهار در یک حمله تروریستی، انتخابات مجلس نمایندگان نظر به خواست مردم این ولایت و تاییدی شورای امنیت یک هفته به تعویق افتاده است.

نوشته‌های مرتبط


Top