نزدیک به ۸۰ هزار تن به اتهام جرایم گونه گون در سه سال گذشته بازداشت شده اند

وزارت امور داخله می گوید که در سال های سیزده نود و پنج، نود و شش و نود هفت خورشیدی نزدیک به هشتاد هزار تن به اتهام جرایم گونه گون در کشور بازداشت و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شده اند.

نجیب الله دانش، سخنگوی وزارت داخله می گوید که طی این مدت بیش از پنجاه هزار قضایای جرمی توسط پلیس در سراسر کشور کشف شده است. درهمین حال، جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می گوید که در این مدت نزیک به هشت هزار تن که متهم به جرم های گونه گون اند، فراری اند و تاکنون پلیس موفق به بازداشت آنان نشده است. سخنگوی دادستانی کل می افزاید که این افراد فراری به جرم های خشونت علیه زنان، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری و موارد دیگر متهم اند که شماری از افراد بلند پایه حکومت شامل این افراد استند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top