ریاست جمهوری حمله تروریستی بر دفتر کمپاین عبدالجبار قهرمان را تقبیح کرد

ریاست جمهوری وقوع حمله تروریستی در دفتر کمپاین عبدالجبار قهرمان را تقبیح کرده است.

در یک خبرنامه ای ریاست جمهوری آمده است که هراس افگنان با این عملکرد نمی توانند مانع برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان شوند. خبرنامه می افزاید که رییس جمهورغنی به ارگان های امنیتی دستور داده است که امنیت دفترهای کمپاین نامزدان مجلس نمایندگان را به گونه درست تامین کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top